алмаз беркана нео

возраст - 9 недель

возраст - 6 недель