алмаз беркана лайза

возраст - 14 месяцев

возраст - 10 месяцев

возраст - 46 дней

32 дня

23 дня

18 дней